Pusat Rujukan STI Negara

-A A +A

 

Penerbitan

Anda di sini

Koleksi Kejayaan MESTECC

Tajuk Tahun Diterbitkan
Sanggar Sanjung Inovasi Oktober 2018

Kajian Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Kebangsaan

Tajuk Tahun Diterbitkan
National Survey Of Research and Development (R&D) 2016 Mei 2018
National Survey Of Research and Development (R&D) 2015 Januari 2018
National Survey Of Research and Development (R&D) 2013 Januari 2013
National Survey Of Research and Development (R&D) 2012 Januari 2012
National Survey Of Research and Development (R&D) 2008 Januari 2008
National Survey Of Research and Development (R&D) Financial Year 2008 Januari 2008
National Survey Of Research and Development (R&D) 2006 Januari 2006
National Survey Of Research and Development (R&D) 2004 Januari 2004
National Survey Of Research and Development (R&D) 2002 Januari 2002
National Survey Of Research and Development (R&D) 1998 Januari 1998
National Survey Of Research and Development (R&D) 1996 Januari 1996
National Survey Of Research and Development (R&D) 1994 Januari 1994

Kajian Inovasi Kebangsaan

Tajuk Tahun Diterbitkan
National Survey Of Innovation 2015 Januari 2018
National Survey Of Innovation 2012 Januari 2012
National Survey Of Innovation 2005 - 2008 Januari 2005
National Survey Of Innovation 2002 - 2004 Januari 2002
National Survey Of Innovation 2000 - 2001 Januari 2000
National Survey Of Innovation 1997 - 1999 Januari 1997
National Survey Of Innovation 1994 Januari 1994

Kajian Bibliometrik Kebangsaan

Tajuk Tahun Diterbitkan
Bibliometric Study 2008 Januari 2017
Bibliometric Study 2012 Januari 2017
Bibliometric Study 2015 Januari 2017
Bibliometric Study 2003 Januari 2003

Kajian Kesedaran Awam Mengenai Sains, Teknologi & Inovasi (STI) Malaysia

Tajuk Tahun Diterbitkan
Public Awareness Of STI Malaysia 2014 Januari 2014
Public Awareness Of STI Malaysia 2008 Januari 2008
Public Awareness Of STI Malaysia 2004 Januari 2004
Public Awareness Of STI Malaysia 2002 Januari 2002
Public Awareness Of STI Malaysia 2000 Januari 2000
Public Awareness Of STI Malaysia 1998 Januari 1998
Public Awareness Of STI Malaysia 1996 Januari 1996

Kajian Kemudahan dan Peralatan STI

Tajuk Tahun Diterbitkan
Direktori Peralatan Saintifik MOSTI 2018 Julai 2018
Direktori Peralatan Saintifik MESTECC 2018 Jun 2018
Study on Science Technology Facilities & Equipment 2006 Januari 2006

Laporan Petunjuk Sains, Teknologi dan Inovasi

Tajuk Tahun Diterbitkan
Malaysian Science, Technology & Innovation (STI) Indicators Report 2016 Januari 2018
Malaysia STI Indicators Report 2013 Januari 2013
Malaysia STI Indicators Report 2010 Januari 2010
Malaysia STI Indicators Report 2008 Januari 2008
Malaysia STI Indicators Report 2006 Januari 2006
Malaysia STI Indicators Report 2004 Januari 2004
Malaysia STI Indicators Report 1998 Januari 1998
Malaysia STI Indicators Report 1996 Januari 1996
Malaysia STI Indicators Report 1994 Januari 1994

Sistem Klasifikasi Penyelidikan dan Pembangunan Malaysia (MRDCS)

Sistem Klasifikasi Penyelidikan dan Pembangunan Malaysia (MRDCS) direka bagi mengklasifikasi dan menerangkan aktiviti-aktiviti penyelidikan di Malaysia. Klasifikasi ini menyediakan asas bagi pengukuran dan analisis aktiviti-aktiviti R&D dan statistik yang menjadi garis panduan yang berguna kepada pembuat dasar kerajaan, ahli industri dan para penyelidik.

Tajuk Tahun Diterbitkan
Malaysian Research and Development Classification System (5th Edition) Januari 2017
Malaysian Research and Development Classification System (Third Edition) Disember 1998
Malaysian Research and Development Classification System (Second Edition) Ogos 1995
Malaysian Research and Development Classification System (First Edition) November 1993

Fakta dan Perangkaan MOSTI

Rujukan mudah mengenai penemuan saintifik dan teknologikal, infrastruktur dan prestasi negara. Ia menyediakan data kuantitatif, terutama ke atas penyelidikan dan pembangunan (R&D), inovasi dan Kesedaran Awam S&T di Malaysia.

Pelbagai data dimasukkan ke dalam buku data S&T ini meliputi pendidikan, R&D kepada aspek-aspek output seperti paten dan technology balance of payments. Ia meliputi data sekunder yang diperoleh daripada pelbagai kementerian dan organisasi swasta serta data primer yang diperoleh daripada kaji selidik berkaitan S&T yang dijalankan oleh MASTIC. Tiga kaji selidik utama tersebut adalah Kajian Penyelidikan dan Pembangunan Kebangsaan, Kajian Kesedaran Awam S&T Negara dan Kajian Inovasi Kebangsaan.

Tajuk Tahun Diterbitkan
STI Fact & Figures 2017 November 2017
STI Fact & Figures 2016 Jun 2016
STI Fact & Figures 2015 Jun 2015
MOSTI Facts & Figures 2008 Jun 2008
MOSTI Facts and Figures 2006 Januari 2006
MOSTI Facts and Figures 2004 Januari 2004
Science and Technology Data Book 2000 Jun 2000
Science and Technology Data Book 2000 Januari 2000
Science and Technology Data Book 1998 Jun 1998
Science and Technology Data Book 1998 Januari 1998
Science and Technology Data Book 1996 Januari 1996
Science and Technology Data Book 1995 Jun 1995
Science and Technology Data Book 1994 Jun 1994

Halaman-halaman

MASTIC sentiasa bersedia untuk memberi perkhidmatan maklumat STI yang berkualiti dan melaksanakan penambahbaikan serta menambah nilai perkhidmatan secara berterusan yang menjangkaui kepuasan pelanggan

Hubungi Kami

Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC)

Aras 4, Blok C5, Kompleks C

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62662 Putrajaya, Malaysia

  Talian Terus: (603) 8885 8038

  Talian Utama: (603) 8885 8000

  Faks: (603) 8889 2980

  E-mel: mastic@mastic.gov.my

Layout Style

Page width: 1170px

Header

Direction

Predefined Colors

Background

Kod QR

QR Code for https://mastic.mestecc.gov.my/ms/penerbitan
  • Jumlah Pelawat: 6373729