Pusat Rujukan STI Negara

-A A +A

 

Insentif STI

Anda di sini

Geran Penyelidikan dan Pembangunan

Bagi membentuk negara penyelidikan dan pembangunan (R&D), Kerajaan telah mentafsirkan dengan jelas bahawa sistem pembiayaan telah diperbaharui untuk memenuhi permintaan dan cabaran dalam kajian R&D. Geran dan insentif telah diperuntukkan untuk R&D dalam bidang sains dan teknologi, serta menggalakkan syarikat-syarikat Malaysia untuk menjadi lebih inovatif dalam menggunakan dan menyesuaikan teknologi yang sedia ada disamping mencipta teknologi baru. Kerajaan Malaysia menerusi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) telah diberi mandat untuk melaksanakan program Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) dalam bidang sains dan teknologi (S&T) di negara ini di samping menguruskan dan mencipta teknologi baru.

Tajuk Insentif Organisasi Pemberi Dana
Facilitation Fund Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar & Perubahan Iklim (MESTECC)
Geran Penyelidikan KKM Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Skim Geran Penyelidikan Jangka Panjang (LRGS) Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Geran Penyelidikan Pembangunan Prototaip (PRGS) Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Geran Sanjungan Penyelidikan (GSP-KPM) Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Dana Pembudayaan Penyelidikan (RAGS) Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Skim Geran Penyelidikan Nic Kementerian Pendidikan Malaysia (NRGS-KPM) Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Skim Geran Penyelidikan Transdisiplinari (TRGS) Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Skim Geran Penyelidikan Akulturasi (ARGS) Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Smart Challenge Fund (SMART Fund) Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar & Perubahan Iklim (MESTECC)
Malaysia Laboratories for Academia-Business Collaboration (MyLAB) Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
InnoFund (Enterprise Fund) Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar & Perubahan Iklim (MESTECC)
InnoFund (Community Fund) Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar & Perubahan Iklim (MESTECC)
Geran Penyelidikan Sains dan Teknologi Malaysia Toray Science Foundation
CREST R&D Grant Colloborative Research in Engineering, Science and Technology (CREST)
Baucar Inovasi Steinbeis Agensi Inovasi Malaysia
MASTIC sentiasa bersedia untuk memberi perkhidmatan maklumat STI yang berkualiti dan melaksanakan penambahbaikan serta menambah nilai perkhidmatan secara berterusan yang menjangkaui kepuasan pelanggan

Hubungi Kami

Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC)

Aras 4, Blok C5, Kompleks C

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62662 Putrajaya, Malaysia

  Talian Terus: (603) 8885 8038

  Talian Utama: (603) 8885 8000

  Faks: (603) 8889 2980

  E-mel: mastic@mastic.gov.my

Layout Style

Page width: 1170px

Header

Direction

Predefined Colors

Background

Kod QR

QR Code for https://mastic.mestecc.gov.my/ms/insentif-sti-dana
  • Jumlah Pelawat: 6373630