Pusat Rujukan STI Negara

-A A +A

 

MRDCS

Anda di sini

MRDCS (Malaysian Research and Development Classification System)

Sistem ini dibangunkan bagi memudahkan pengguna membuat carian pantas pada Sistem Klasifikasi R&D Kebangsaan (Malaysian R&D Classification System- MRDCS). Sistem ini juga dapat memadankan kod-kod dari edisi pertama hingga edisi yang terkini.

Sistem Pengelasan

Klasifikasi adalah seperti berikut:

  1. Field of Research (FOR) mewakili aktiviti R & D yang dikelaskan mengikut bidang sains dan pendidikan. Bidang ini akan digunakan secara menyeluruh, dengan mengambil kira kesesuaian bidang penyelidikan negara daripada penyatuan bidang penyelidikan berbeza.
  2. Socio Economic Objective (SEO) digunakan bagi membolehkan aktiviti R & D dikategorikan mengikut tujuan atau faedah sektor yang dikenal pasti oleh penyelidik. Ia terdiri daripada diskret ekonomi, sosial, domain alam sekitar, teknologi atau saintifik untuk mengenal pasti tujuan utama aktiviti R & D yang dilaksanakan. Sistem ini menunjukkan perubahan sosioekonomi negara mengikut bidang dan keutamaan pembangunan negara.
Capaian

Sistem ini dapat dicapai melalui: http://mrdcs.mastic.gov.my

 

KRSTE.my

 

KRSTE.my

Direka khusus sebagai Single Point Access Facilities (SPAF) platform pengurusan pengetahuan dan pembelajaran pengetahuan pintar.

 

e-Library

 

e-Library

Perpustakaan ini mempunyai sumber pengetahuan sains dan teknologi (S & T) yang banyak dan pelbagai daripada pelbagai pengetahuan.

 

NMDS

 

NMDS

Dibangunkan sebagai pangkalan data sumber manusia yang utama bagi penyelidik dan pakar dalam bidang sains, teknologi dan inovasi (STI) negara.

 

MRDCS

 

MRDCS

Dibangunkan bagi memudahkan pengguna membuat carian pantas pada Sistem Klasifikasi R&D Kebangsaan.

 

TechWatch

 

TechWatch

Merupakan pangkalan data atas talian yang mengandungi maklumat yang membolehkan sesebuah organisasi membuat penilaian teknologi STI yang realistik terhadap peluang komersial hasil dari pembangunan teknologi terkini.

MASTIC sentiasa bersedia untuk memberi perkhidmatan maklumat STI yang berkualiti dan melaksanakan penambahbaikan serta menambah nilai perkhidmatan secara berterusan yang menjangkaui kepuasan pelanggan

Hubungi Kami

Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC)

Aras 4, Blok C5, Kompleks C

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62662 Putrajaya, Malaysia

  Talian Terus: (603) 8885 8038

  Talian Utama: (603) 8885 8000

  Faks: (603) 8889 2980

  E-mel: mastic@mastic.gov.my

Layout Style

Page width: 1170px

Header

Direction

Predefined Colors

Background

Kod QR

QR Code for https://mastic.mestecc.gov.my/ms/e-perkhidmatan/mrdcs
  • Jumlah Pelawat: 6373529