Pangkalan Ilmu STI

Pangkalan Ilmu STI merupakan sumber maklumat tunggal yang menyimpan maklumat berkaitan dengan sumber manusia, projek, produk, organisasi dan maklumat kemudahan dan peralatan S&T negara.  Maklumat ini disumbangkan oleh pelbagai individu dan organisasi daripada Institusi Pengajian Tinggi (IPT), Institusi Penyelidikan dan Agensi Kerajaan (GRI) serta sektor swasta di Malaysia. Pendaftaran sebagai ahli portal diperlukan bagi mengakses maklumat tersebut secara terperinci.  Pendaftaran adalah percuma. Untuk pendaftaran, sila klik di sini.