Lagu Malaysia Innovatif

Malaysia Inovatif meneraju inovasi
Malaysia Inovatif pemacu ekonomi
Malaysia Inovatif tingkatkan kemahiran
Malaysia Inovatif menciptakan kekekayaan

Raikanlah kreativiti
Budayakanlah inovasi
Tinggi budi daya pekerti
Harumkan nama ibu pertiwi

Malaysia Inovatif meneraju inovasi
Malaysia Inovatif pemacu ekonomi
Malaysia Inovatif negara progresif
Malaysia kreativ membina produktiviti

Raikanlah kreativiti
Budayakanlah inovasi
Tingkatkan kualiti diri
Harumkan nama ibu pertiwi

Malaysia Inovatif peneraju inovasi
Malaysia Inovatif meraikan kreativiti