Piagam Pelanggan

Kami komited untuk:

  • Menyediakan maklumat strategik bagi memenuhi keperluan pelanggan dan sentiasa menambah baik perkhidmatan maklumat sedia ada;
  • Menyediakan maklumat STI yang terkini dan berwibawa melalui portal MASTIC;
  • Mengesahkan penerimaan permohonan maklumat, cadangan dan aduan pelanggan dalam tempoh 24 jam pada hari bekerja; dan
  • Memberikan penyelesaian kepada permohonan maklumat dan aduan dalam tempoh 7 hari bekerja