Anugerah STI

Pengenalan

Pengumpulan maklumat anugerah S&T dan penerima anugerah ini diwujudkan sebagai langkah menghargai sumbangan golongan saintis dan penyelidik yang bergiat secara langsung dengan aktiviti-aktiviti berkaitan penyelidikan dan pembangunan (R&D) serta membangunkan dasar S&T Negara yang seterusnya dapat menyumbang kepada ekonomi negara dan taraf hidup rakyat. Selain daripada itu, maklumat tersebut boleh digunakan sebagai rujukan kepada orang awam untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai anugerah yang dipertandingkan.

 

Bil

Nama Anugerah

Sub/ kategori Anugerah (Sekiranya Berkaitan)

Tujuan/Skop/

Objektif Anugerah

Ganjaran Anugerah (RM, insentif dll)

Kriteria Kelayakan

Terma dan Syarat

 (hyperlink yang boleh diakses)

Tarikh tutup

Kaedah Permohonan

(Sekiranya Berkaitan)

1.

Anugerah Inovasi Negara

Kategori Produk

Anugerah ini bertujuan sebagai mengiktiraf sumbangan dan pencapaian rakyat Malaysia dalam memajukan penyelidikan sains, teknologi dan inovasi (STI) Malaysia.

Bentuk kewangan

 

RM50,000

RM1,000 (Saguhati bagi setiap permohonan yang terpilih ke peringkat akhir dan menyertai pameran)

 

Lain-lain

Piala, Sijil Penghargaan dan Sijil Penyertaan

Syarat Kelayakan

 

1.    Terbuka kepada Warganegara Malaysia sahaja.

2.    Produk inovasi hendaklah mempunyai perlindungan harta intelek dalam bentuk Paten atau Hakcipta atau Cap Dagangan.

3.    Produk inovasi yang dipertandingkan juga hendaklah pernah menyertai pertandingan lain dan/atau menerima anugerah di pelbagai peringkat penyertaan.

 

Kriteria Pemarkahan

 

1.    Produk inovasi merangkumi produk yang dihasilkan daripada aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) yang dilakukan di Malaysia.

2.    Produk inovasi yang bertanding mestilah yang telah dikomersilkan/digunapakai dan menjana pendapatan kepada syarikat, organisasi, dan penyelidik. Nyatakan trend hasil jualan dan pendapatan kepada syarikat, organisasi, dan penyelidik; (Sila lampirkan bukti seperti penyata kewangan, pesanan belian daripada pelanggan, perjanjian jual-beli atau seumpamanya).

3.    Produk inovasi mestilah yang telah menembusi pasaran dalam dan/atau luar negara, dan terdapat usaha ke arah memajukan dan mempromosikan produk melalui pengiklanan, penulisan dalam makalah atau akhbar serta media massa.

4.    Produk inovasi yang telah menjana peluang pekerjaan dan bisnes baru.

5.    Adanya usaha ke arah pengukuhan bisnes, antaranya seperti penambahbaikan produk yang berterusan, rancangan pengembangan pasaran dan pelaburan semula dalam bentuk peruntukan R&D.

6.    Peranan perekacipta produk inovasi dalam pengkomersilan produk, peranan dalam pengurusan perniagaan,perundingan serta bimbingan dan latihan teknikal kepada kakitangan syarikat.

 

Satu (1) borang penyertaan adalah bagi satu (1) produk inovasi sahaja. Salinan borang fotostat adalah diterima.

 

 

 

 

 

 

 

 

Permohonan yang Berjaya ke Peringkat Akhir :

1.    Hanya sepuluh (10) permohonan sahaja yang akan disenarai pendek untuk menyertai peringkat akhir Anugerah Inovasi Negara 2017 pada tarikh dan tempat akan dimaklumkan kemudian dan diwajibkan menyertai sesi pameran bermula jam 10:00 pagi sehingga jam 5:00 petang sepanjang National Innovation and Creative Economy Expo (NICE 2017) berlangsung.

2.    Perekacipta atau ahli kumpulan inovasi yang dipertandingkan mesti berada di gerai pameran sepanjang pameran berlangsung.

3.    Peserta yang gagal berada di gerai pameran sepanjang pameran berlangsung akan mengakibatkan penyertaan terbatal dan tidak akan dianugerahkan sebarang anugerah walaupun terpilih sebagai pemenang.

4.    Perkhidmatan keselamatan akan beroperasi sepanjang pameran berlangsung. Walau bagaimanapun, pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan/kehilangan produk inovasi yang dipamerkan.

5.    Keputusan pertandingan akan ditentukan oleh panel hakim yang dilantik. Keputusan adalah muktamad. Sebarang surat-menyurat atau rayuan tidak akan dilayan.

31 Julai 2017 (Isnin), Jam 5.00 Petang

Borang dan syarat permohonan boleh dimuat turun dari laman web  http://ain.mosti.gov.my

 

Kategori Sekolah

Bentuk kewangan

 

RM10,000

RM1,000 (Saguhati bagi setiap permohonan yang terpilih ke peringkat akhir dan menyertai pameran)

 

Lain-lain

 

Piala, Sijil Penghargaan dan Sijil Penyertaan

Syarat Kelayakan:

 

1.    Terbuka kepada Warganegara Malaysia yang terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah rendah dan menengah di sekolah-sekolah kerajaan/swasta di Malaysia.

Kriteria Pemarkahan:

 

1.    Produk inovasi yang dipertandingkan mestilah ciptaan sendiri oleh pemohon dan ahli kumpulannya;

2.    Status rekacipta produk inovasi yang dipertandingkan; sama ada di peringkat prototaip atau telah digunapakai sepenuhnya;

3.    Produk inovasi yang mempunyai nilai komersial dan berpotensi menyelesaikan masalah;

4.    Impakproduk inovasi kepada pengguna, alam sekitar dan perbezaan sebelum dan selepas produk digunapakai; dan

5.    Sumber dan jenis bahanyang digunapakai dalam penghasilan produk.

Satu (1) borang penyertaan adalah bagi satu (1) produk inovasi sahaja. Salinan borang fotostat adalah diterima.

Kategori Perkhidmatan

Bentuk kewangan

 

RM50,000

RM1,000 (Saguhati bagi setiap permohonan yang terpilih ke peringkat akhir dan menyertai pameran)

 

Lain-lain

 

Piala, Sijil Penghargaan dan Sijil Penyertaan

Syarat Kelayakan:

 

Terbuka kepada Warganegara Malaysia sahaja.

 

Kriteria Pemarkahan:

 

1.    Inovasi Perkhidmatan adalah hasil cetusan idea kreatif dan inovatif yang membawa perubahan dalam pelaksanaan kerja/tugasan, sistem, prosedur atau kaedah. Inovasi dapat memberi peningkatan yang ketara dari aspek kualiti, produktiviti atau pengurangan yang ketara dari aspek kos dan keperluan tenaga kerja;

2.    Ciptaan sendiri oleh kakitangan tetap di Jabatan di mana rekacipta atau inovasi dihasilkan dan digunapakai;

3.    Status tahap pelaksanaan produk inovasi dalam perkhidmatan telah digunapakai sepenuhnya;

4.    Dapat memberikan impak di pelbagai peringkat seperti Unit/Bahagian, Organisasi atau secara menyeluruh;

- Kos penyelenggaraan dan pengendalian yang minima serta menggunakan local content yang maksima;

- Mesra pengguna dan alam sekitar;

- Membantu dalam meningkatkan produktiviti kerja;

- Mempunyai ciri keselamatan yang baik; dan

5.    Mudah diadaptasikan dan digunapakai oleh Jabatan lain untuk kegunaan yang serupa/sama.

Satu (1) borang penyertaan adalah bagi satu (1) produk inovasi sahaja. Salinan borang fotostat adalah diterima.

Kategori Akar Umbi

Bentuk kewangan

 

RM20,000

RM1,000 (Saguhati bagi setiap permohonan yang terpilih ke peringkat akhir dan menyertai pameran)

 

Lain-lain

 

Piala, Sijil Penghargaan dan Sijil Penyertaan

Syarat Kelayakan:

 

1.    Terbuka kepada Warganegara Malaysia seperti berikut:

1.    Pelajar-pelajar Institut Pendidikan Tinggi Awam (IPTA)/ Institut Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS)/Institut Kemahiran/ Politeknik/ Kolej Komuniti/Kolej Pendidikan Tinggi Awam dan Swasta;

2.    Pengusaha produk akar umbi;

3.    Persatuan-persatuan;

4.    Pertubuhan/Organisasi Bukan Kerajaan (NGO); dan

5.    Individu yang mempunyai hasil inovasi yang boleh dimajukan.

2. Produk yang belum menerima geran/tajaan daripada mana-mana agensi kerajaan ataupun swasta

3. Produk inovasi hendaklah telah mencapai peringkat prototaip dan bukan di peringkat idea.

4. Produk inovasi yang mempunyai tahap penjualan tidak mencecah RM50,000 setahun.

 

Kriteria Pemarkahan:

 

1.    Ketulenan idea;

2.    Kemampuan produk inovasi membantu dalam menyelesaikan masalah;

3.    Produk inovasi yang mempunyai nilai komersial dari aspek kos pembuatan dan potensi pasaran serta mempunyai kemampuan pemindahan teknologi;

4.    Produk inovasi telah ataupun mampu menjana peluang pekerjaan; dan

5.    Sumber dan jenis bahan dalam penghasilan dan penciptaan produk.

Satu (1) borang penyertaan adalah bagi satu(1) produk inovasi sahaja. Salinan borang fotostat adalah diterima.

 

 

 

 

Kategori Media

Bentuk kewangan

 

RM10,000 (Bahagian artikel dalam suratkhabar/dalam talian)

RM10,000 (Bahagian rakaman video/audio)

 

Lain-lain

 

Piala dan Sijil Penghargaan

Syarat Kelayakan:

 

Kategori Media terbuka kepada Media

Warganegara Malaysia

 

Syarat-syarat karya kewartawanan (penerbitan dalam tempoh 1 September 2016 ¿31 Julai 2017) :

i.              Artikel - asli/salinan (min 4MP/ 2272x1704) & jika ada gambar (min 300 dpi/5 MP/ 2272x1704)

ii.             Rakaman video (min 480p) / audio (min 16-bit/44.1kHz)

 

(Semua bahan penyertaan berbahasa Cina hendaklah ada terjemahan tajuk dan sinopsis berita/rencana berkenaan dalam Bahasa Melayu atau Inggeris.)

 

Kriteria Pemarkahan :

 

- Kualiti = 50 %

(Kejituan, kekinian, fakta, karya asli dsb)

 

- Bahasa = 30 %

(Gaya bahasa yang tepat dengan mesej yang ingin disampaikan.)

 

- Keberkesanan = 20 %

(Meningkatkan tahap kesedaran/minat kepada STI,memberi kesan positif kepada usaha membudayakan STI dan dapat jadi sumber rujukan bagi pihak lain)

 

Cara Mohon :

 

i.              Menghantar borang permohonan bersama karya kewartawanan (dalam bentuk CD) ke alamat urusetia; ATAU

ii.             Menghantar borang permohon dan karya kewartawanan (cth. WeTransfer) kepada e-mel uruseia; ATAU

iii.            Bagi video & audio (WAJIB) : mengemukakan pautan Youtube berkenaan dalam borang penyertaan berkenaan.

2.

Anugerah Saintis Muda Negara

 

Anugerah ini bertujuan menghargai usaha dan pencapaian yang signifikan oleh para saintis dalam R&D sains dan teknologi. Ia menggalakkan kecemerlangan, kreativiti dan sumbangan terhadap sains dan teknologi di kalangan para saintis muda tempatan.

Kumpulan sasaran:

Para saintis/penyelidik-Malaysian R&D projek penyelidikan Pusat dan di Institut pengajian tinggi awam/swasta atau pertubuhan penyelidikan persendirian di Malaysia. (Berumur 35 tahun dan ke bawah)

Bentuk kewangan

 

RM20,000

 

Lain-lain

Plak dan Sijil Penghargaan

Kelayakan Pencalonan:

 

1.    Penyelidikan yang dijalankan hendaklah dalam salah satu bidang keutamaan.

2.    Saintis di bawah umur 35 tahun pada 31 Disember 2016 adalah layak untuk dicalonkan.

3.     Anugerah ini hanya dibuka kepada seseorang individu saintis/penyelidik warganegara Malaysia yang menjalankan projek R&D di pusat penyelidikan dan institusi pengajian tinggi awam/swasta atau organisasi penyelidikan swasta di Malaysia dan berdaftar di laman web https://krste.my/.

4.     Pencalonan hendaklah berasaskan penyelidikan asli yang cemerlang dan menyumbang kepada kemajuan S&T, sosio-ekonomi atau perindustrian negara. Kerja penyelidikan yang dikemukakan mestilah telah diterbitkan sebelum tarikh pencalonan.

 

1.    Pencalonan akan dinilai dan disenaraipendekkan oleh Panel Penilai untuk pemilihan pemenang. Panel Penilai boleh memanggil calon-calon untuk temuduga sekiranya perlu.

2.    Keputusan Panel Penilai adalah muktamad.

3.    Penerima Anugerah hendaklah bersedia untuk menyampaikan syarahan/ceramah mengenai hasil kerja yang memenangi Anugerah ini dari semasa ke semasa apabila diperlukan.

Sebelum atau pada 15 Jun 2017 (Khamis)

1.    Pencalonan hendaklah dibuat dengan mengisi borang yang dilampirkan.

2.     Pencalonan hendaklah dibuat oleh Ketua Pusat Penyelidikan, Naib Canselor Universiti atau Ketua Organisasi Swasta di mana individu bekerja.

3.    Borang pencalonan yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan sebelum/pada 15 Jun 2017 kepada alamat berikut:

Urusetiaanugerah Saintis Muda Negara 2017,Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi,Bahagian Perkhidmatan, Pembangunan, Dan Pembudayaan Sti Aras 5, Blok C5, Kompleks C Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62662, Putrajaya.

 

3.

Anugerah Teknologis Negara

 

Anugerah ini bertujuan menghargai usaha dan pencapaian cemerlang yang ditunjukkan oleh ahli teknologi/juruteknik/pembantu makmal dan pekerja separa profesional yang terlibat dalam lapangan sains dan teknologi. Ia menggalakkan peningkatan kecemerlangan dan kreativiti serta usaha yang giat bagi menyokong pembangunan negara dalam pembangunan penyelidikan sains dan teknologi.  

Bentuk kewangan

 

RM10,000

 

Lain-lain

 

Plak dan Sijil Penghargaan

1.    Penyelidikan yang dijalankan hendaklah dalam salah satu bidang keutamaan.

2.    Teknologis (Juruteknik/Pembantu Makmal) warganegara Malaysia sahaja layak untuk dicalonkan.

3.    Anugerah ini hanya dibuka kepada Juruteknologi (Juruteknik/Pembantu Makmal) yang menjalankan projek penyelidikan di pusat penyelidikan dan institusi pengajian tinggi awam/swasta atau organisasi penyelidikan swasta di Malaysia.

4.    Pencalonan hendaklah berasaskan usaha cemerlang yang menyumbang kepada kemajuan S&T, sosio-ekonomi atau perindustrian negara.

5.    Kerja dan penyelidikan spesifik yang dikemukakan mestilah belum mendapat sebarang penganugerahan di peringkat kebangsaan atau antarabangsa.

1.    Pencalonan akan dinilai dan disenarai pendekkan untuk pemilihan pemenang. Panel Penilai boleh memanggil calon-calon untuk temuduga sekiranya perlu.

2.    Keputusan Panel Penilai adalah muktamad.

3.    Penerima Anugerah hendaklah bersedia untuk menyampaikan syarahan/ceramah mengenai hasil kerja yang memenangi Anugerah ini dari semasa ke semasa apabila diperlukan.

Sebelum atau pada 15 Jun 2017 (Khamis)

1.    Pencalonan hendaklah dibuat dengan mengisi borang yang dilampirkan.

2.    Pencalonan hendaklah dibuat oleh Ketua Pusat Penyelidikan, Naib Canselor Universiti atau Ketua Organisasi Swasta di mana individu bekerja.

3.    Borang pencalonan yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan sebelum/pada 15 Jun 2017 kepada alamat berikut:

Urusetia Anugerah Teknologis Negara 2017, Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi (Mosti), Bahagian Perkhidmatan, Pembangunan, Dan Pembudayaan Sti, Aras 5, Blok C5, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62662, Putrajaya.

4.

Anugerah Sains Mahathir

Kategori

1.    Tropical Agriculture

2.    Tropical Architecture and Engineering

3.    Tropical Medicine

4.    Tropical Natural Resources

Anugerah ini bertujuan untuk menghargai saintis, institusi atau organisasi antarabangsa sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan dan inovasi ke arah penyelesaian masalah dalam bidang sains dan teknologi. Penilaian anugerah ini adalah berdasarkan merit.

Bentuk kewangan

 

RM100,000

 

Lain-lain

 

Pingat Emas dan Sijil

Penerima Anugerah dipilih oleh Akademi Sains Malaysia melalui latihan tapisan secara menyeluruh. Pemilihan calon-calon adalah berdasarkan kepada pencapaian saintifik calon, keaslian pencapaian setiap calon, kesan pencapaian calon, termasuk kesan pada masa depan dan kepentingannya dalam menyelesaikan masalah di kawasan tropika dengan meningkatkan kualiti hidup dan menyumbang kepada kemakmuran di rantau ini .

 

Kriteria Pemilihan

(seperti 19 Julai 2016):

 

1.    Penyelidikan dan

kajian yang menyumbang kepada pengetahuan baru dalam menyelesaikan masalah di kawasan tropika.

2.    Dapat memberi kesan yang ketara kepada sosio dan kemasyarakatan.

3.    Sumbangan kepada dasar dan tadbir urus yang membawa kepada peningkatan yang berterusan kepada kualiti hidup.

4.    Pengiktirafan kebangsaan, serantau dan antarabangsa (untuk menentukan sama ada kerja yang sama dicalonkan sebelum ini telah diiktiraf).

5.    H-indeks atau yang setaraf.

Proses pemilihan dijalankan melalui proses tapisan yang ketat oleh Akademi Sains Malaysia yang melibatkan Panel Antarabangsa daripada pakar teknikal termasuk pemenang Hadiah Nobel dan saintis terkenal di dunia.

Sebelum atau pada 30 April 2017

Borang yang lengkap perlu disertakan :

1.    Borang Pencalonan

2.     Gambar Terkini Calon

3.    Curiculum Vitae/Profil Kumpulan/ Profil Organisasi

4.    Senarai kepujian dan anugerah

5.    Senarai produk perkhidmatan / yang dikomersialkan

6.    Senarai penerbitan dan paten (yang diberikan atau yang belum selesai)

7.    Dokumen sokongan seperti keratan kertas, pengumuman, dan sebagainya.

8.    Surat sokongan dari setiap pengadil

9.    Surat sokongan daripada penama

Borang pencalonan yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan sebelum/pada 30 April 2016 kepada alamat berikut:

 

Mahathir Science Award Foundation c/o Academy of Sciences Malaysia 
20th Floor, West Wing, MATRADE Tower,
Jalan Sultan Haji Ahmad Shah,
OffJalan Tuanku Abdul Halim,
50480 Kuala Lumpur.

5.

Anugerah Sains & Teknologi MTSF

 

Anugerah ini ialah satu bentuk penghargaan bagi mengiktiraf mereka yang melakukan penemuan saintifik yang baru atau penemuan yang menyumbang dalam pengayaan pengetahuan saintifik, atau berjaya menyelesaikan masalah utama dalam bidang teknologi dengan penyelesaian yang berdaya maju dan ekonomik.

Bentuk kewangan

 

RM30,000

 

Lain-lain

 

Sijil Penghargaan

1.    Warganegara Malaysia yang tinggal di Malaysia.

2.    Telah membuat penemuan saintifik utama atau penemuan yang menyumbang kepada peningkatan pengetahuan saintifik.

3.    Telah membuat suatu ciptaan asal, revolusi dan penting.

4.    Telah berjaya menyelesaikan masalah teknologi utama dengan penyelesaian yang berdaya maju dari segi ekonomi.

5.    Hendaklah dikemukakan oleh wakil yang diberi kuasa oleh Institusi Sains dan Profesional atau Universiti di Malaysia di mana penama adalah ahli.

6.    Dikecualikan cukai di tangan pemenang.

1.    Pemenang akan dipilih oleh Jawatankuasa Pemilihan dan diluluskan oleh Lembaga Pengarah Yayasan.

2.    Calon yang disenarai pendek akan dijemput untuk menghadiri temuduga pada September setiap tahun.

3.    Keputusan Jawatankuasa Pemilihan dan Lembaga Yayasan adalah muktamad dan sebarang surat-menyurat mengenai keputusan tidak akan dilayan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada 31 Mei setiap tahun.

1.    Pencalonan hendaklah dibuat dengan mengisi borang yang dilampirkan.

2.    Borang pencalonan yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan kepada alamat berikut:

Malaysia Toray Science Foundation C/O,Penfabric Sdn. Berhad, Block B, Prai Free Industrial Zone 1,13600 Prai, Penang.

6.

Anugerah Inovasi Sektor Awam

(AISA)

Anugerah Inovasi Pengurusan Kewangan (AIPK)

Mengiktiraf inisiatif penambahbaikan sistem yang sedia ada, penjimatan perbelanjaan awam serta peningkatan hasil kerajaan melalui pengurusan kewangan yang cekap dan berkesan.

 

Objektif:

1.    Mewujudkan piawaian dan penandaarasan melalui kriteria anugerah bagi melaksanakan sistem pengurusan kewangan yang unggul secara berinovasi di Sektor Awam;

2.    Memberikan pengiktirafan secara formal kepada Agensi Kerajaan yang telah menunjukkan hasil inovasi dalam pengurusan kewangan;

3.    Menggalakkan perkongsian pintar amalan-amalan terbaik yang menghasilkan inovasi dalam pengurusan kewangan antara Agensi Kerajaan;

4.    Memupuk dan menyemarakkan budaya kreatif dan inovatif dalam cara bekerja yang diamalkan;

5.    Mengenalpasti dan memperkenalkan hasil-hasil inovasi yang boleh dicontohi untuk faedah agensi lain; dan

6.    Menyumbang kepada peningkatan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan.

 

Agensi Urus Setia:Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)

Kewangan

Pertama : RM150,000

 

Kedua :

RM100,000

 

Ketiga :

RM50,000

 

Lain-Lain

Trofi (Hadiah Pertama) dan Sijil Penghargaan

1.    Semua Kementerian, Kerajaan Negeri, Jabatan dan Badan Berkanun (Persekutuan dan Negeri) serta Pihak Berkuasa Tempatan layak memohon dan dipertimbangkan sebagai pemenang AIPK;

2.    Inovasi hendaklah diterajui atau dihasilkan oleh Agensi Kerajaan sendiri;

3.    Agensi yang telah memenangi Anugerah Inovasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (AIICT) bagi sistem aplikasi pengurusan kewangan tidak layak untuk menyertai Anugerah Inovasi Pengurusan Kewangan (AIPK).

4.    Kerajaan Negeri, Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan yang ingin menyertai anugerah ini hendaklah mempunyai Sijil Tanpa Teguran daripada Jabatan Audit Negara bagi Penyata Kewangan selama tiga (3) tahun berturut-turut;

5.    Agensi hendaklah mendapat penarafan sekurangkurangnya 3 bintang dalam Indeks Akauntabiliti (AI) yang dijalankan oleh Jabatan Audit Negara. Bagi Agensi yang masih belum mempunyai penarafan dalam hal ini, penyertaan mereka akan diputuskan berdasarkan kepada ulasan Prestasi dari Jabatan Audit Negara;

6.    Inovasi daripada hasil penyelidikan dan pembangunan atau

R&D yang tidak menghasilkan peningkatan kualiti dan produktiviti dalam pengurusan kewangan sesuatu organisasi tidak layak menyertai AIPK;

7.    Inovasi yang dihasilkan hendaklah tidak melebihi tiga tahun dari tarikh ianya diperkenalkan (mulai tahun 2013);

8.    Borang Penyertaan dalam AIPK hendaklah ditandatangani oleh Ketua Agensi; dan

9.    Agensi hendaklah memberi kerjasama kepada Panel Penilai sepanjang tempoh penilaian dan bersedia untuk berkongsi idea inovasi dengan Agensi lain sekiranya dipilih sebagai pemenang.

 

 

Proses Pemilihan:

1.    Tapisan oleh pihak urus setia bagi memastikan agensi memenuhi syarat kelayakan penyertaan;

2.    Memperolehi ulasan dan perakuan dari Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), Jabatan Audit Negara (JAN), Unit

Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan

Malaysia (MAMPU) serta Biro Pengaduan Awam (BPA) keatas prestasi Agensi-agensi yang menyertai AIPK dari segi tadbir urus umum agensi;

3.    Penilaian laporan Agensi oleh Panel Penilai yang dilantik

oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan bagi senarai

pendek di peringkat tapisan pertama;

4.    Agensi yang tidak tersenarai pendek di peringkat tapisan

pertama dimaklumkan;

5.    Penilaian dan senarai pendek di peringkat kedua oleh Panel

Penilai AIPK berdasarkan Sesi Pembentangan oleh Agensi

yang telah disenarai pendek di peringkat tapisan pertama;

6.    Agensi yang tidak tersenarai pendek di peringkat tapisan

kedua dimaklumkan;

7.    Penilaian oleh Panel Penilai melalui lawatan ke Agensi yang

telah disenarai pendek di peringkat tapisan kedua;

8.    Perakuan penerima AIPK oleh Panel Penilai kepada

Mesyuarat Khas Perakuan Penerima Anugerah Inovasi

Sektor Awam yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha

Negara; dan

9.    Pengumuman penerima AIPK dalam Majlis Penyampaian Anugerah Inovasi Sektor Awam.

Kriteria Penilaian:

1.    Pembudayaan Inovasi (20%)

2.    Tahap Penambahbaikan (30%)

3.    Impak Inovasi kepada Agensi, Stakeholder dan Nasional (30%)

4.    Ciri-ciri kelebihan Inovasi (20%)

31 Mac 2017

1.    Melengkapkan borang permohonan menyertai AIPK seperti di Lampiran A dengan ditandatangani oleh Ketua Agensi;

2.    Menyediakan lima (5) salinan Laporan AIPK bersama softcopy dalam bentuk PDF berdasarkan format di Lampiran B yang mengandungi penerangan dan bukti pencapaian di bawah empat (4) kriteria penilaian seperti di Lampiran C.

3.    Mengisi senarai semak permohonan AIPK seperti di Lampiran D; dan

4.    Mengemukakan borang permohonan AIPK bersama Laporan AIPK sebelum atau pada tarikh tutup seperti yang dinyatakan di dalam surat pelawaan kepada :-

 

Ketua Setiausaha Perbendaharaan

Kementerian Kewangan Malaysia

Bahagian Strategi Korporat dan Komunikasi

Aras 6, Blok Selatan

Kompleks Kementerian Kewangan

No. 5, Persiaran Perdana

Presint 2

62592 Putrajaya

(u.p.: Urus Setia Anugerah Inovasi Pengurusan Kewangan)

Anugerah Inovasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (AIICT)

Mengiktiraf inisiatif yang berjaya memanfaatkan ICT secara menyeluruh dan inovatif dalam penyampaian perkhidmatan.

 

Agensi Urus Setia:

Unit Permodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri

Syarat Kelayakan

1.    Agensi-agensi Sektor Awam yang telah menggunakan ICT secara inovatif dalam menjalankan fungsi dan operasi teras mereka di organisasi masing-masing dengan berkesan;

2.    Projek yang dicalonkan perlulah telah beroperasi sekurang-kurangnya enam (6) bulan pada tarikh tutup permohonan;

3.    Projek yang telah memenangi AIICT pada tahun 2015 dan 2016 tidak layak menyertai AIICT 2017; dan

4.    Projek yang dicalonkan tidak dikaitkan dengan rekod aduan yang serius atau aktiviti yang melanggar peraturan/pekeliling/akta/undangundang kerajaan yang sedang berkuat kuasa.

Proses Penilaian

1.    Penilaian Pertama (Penilaian Jawatankuasa Tapisan) - Pemarkahan dan penyenaraian pendek berdasarkan Laporan Pencalonan.

2.    Penilaian Kedua (Penilaian Panel Penilai) -  Perakuan Laporan Penilaian Pertama, penilaian persembahan projek dan lawatan tapak projek terpilih.

3.    Penilaian Ketiga -  Mesyuarat Panel Merakyatkan Perkhidmatan Awam (Panel MPA) Keputusan pemenang AIICT.

Kriteria Penilaian

1.    Kreativiti dan Inovasi (20 Markah)

2.    Keberkesanan (20 Markah)

3.    Kemampanan (20 Markah)

4.    Signifikan (15 Markah)

5.    Relevan (10 Markah)

6.    Kualiti dan Pengiktirafan (10 Markah)

7.    Potensi Peluasan(5 Markah)

1.    Permohonan bagi AIICT adalah secara dalam talian melalui url http://aplikasi.mampu.gov.my/aiict/

2.    Pemohon perlu mengemukakan Borang Pencalonan dan Laporan Pencalonan seperti dilampirkan mengikut format yang ditetapkan secara dalam talian.

 

Langkah-Langkah Mengemukakan Pencalonan

 

1.    Pra Pendaftaran Pencalonan.

Calon perlu membuat pra pendaftaran pencalonan bagi membolehkan calon mengakses Sistem AIICT untuk mengemukakan pencalonan sebenar. Mengandungi maklumat ringkas pencalonan seperti nama pegawai, agensi, nama projek yang dicalonkan, e-mel dan nombor telefon pegawai.

2.    Terima ID Pengguna dan katalaluan melalui e-mel.

Urusetia anugerah akan menyemak dan membuat pengesahan pendaftaran pencalonan. Calon akan terima ID Pengguna dan katalaluan melalui e-mel yang dikemukakan semasa pra pendaftaran pencalonan.

3.    Login Sistem AIICT untuk pencalonan.

Calon login Sistem AIICT melalui Portal AIICT menggunakan ID dan katalaluan yang dihantar melalui e-mel.

4.    Hantar Pencalonan.

Calon mengisi maklumat lengkap pencalonan ke dalam Sistem AIICT dan hantar pencalonan secara dalam talian.

5.    Terima Nombor Rujukan Projek.

Calon terima Nombor Rujukan Projek yang telah berjaya di hantar. Calon perlu catat dan simpan nombor rujukan ini untuk semakan pencalonan dan keperluan masa hadapan.

6.    Login dan papar pencalonan.

Calon papar maklumat projek yang telah diisi menggunakan ID dan katalaluan yang telah diberikan. Sebarang pindaan selepas penghantaran pencalonan adalah tidak dibenarkan.

Anugerah Inovasi Pentadbiran Daerah dan Tanah (AIPDT)

Mengiktiraf Pejabat Daerah dan Tanah, Pejabat Residen, Pejabat Tanah dan Survei serta Pejabat Tanah dan Galian dengan sistem pengurusan yang cemerlang dan program inovatif dalam meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan.

 

Tujuan:

 

1.    Menggalak dan meningkatkan kesedaran tentang inovasi di peringkat pentadbiran daerah.

2.    Memberi publisiti tentang best practices inovasi agensi untuk diteladani oleh agensi yang lain.

3.    Menggalakkan persaingan sihat antara agensi Kerajaan di peringkat daerah ke arah meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan.

4.    Memberi maklumbalas kepada agensi untuk meningkatkan lagi usaha-usaha penambahbaikan sistem penyampaian perkhidmatan.

5.    Memberi pengiktirafan secara formal kepada agensi Kerajaan tersebut yang telah mencapai kecemerlangan dalam melaksanakan program-program peningkatan inovasi.

 

Agensi Urus Setia:

Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU), Jabatan Perdana Menteri

 

Penyertaan terbuka kepada semua agensi :

1.    Pejabat Daerah dan Tanah;

2.    Pejabat Daerah (yang berasingan dengan Pejabat Tanah);

3.    Pejabat Tanah (yang berasingan dengan Pejabat Daerah);

4.    Pejabat Residen;

5.    Pejabat Tanah dan Survei;

6.    Pejabat Tanah dan Galian.

Kriteria Penilaian:

A.    Inovasi

A1.Inovasi / Best Practices yang boleh meningkatkan produktiviti dan kualiti kerja dalam semua urusan daerah/ tanah;

A2.Impak daripada inovasi ke atas penyelesaian Core Business ;

A3.Inovasi / Best Practices yang lain;dan

A4.Pengiktirafan terhadap inovasi

B.    Pengurusan Organisasi

B1.Pelaksanaan Jawatankuasa Inovasi;

B2.Pemantapan Integriti;

B3.Pengurusan Kewangan;

B4.Pengurusan Sumber Manusia;

B5.Pengurusan ICT;

B6.Pengiktirafan; dan

B7.Pengurusan Kualiti.

C.   Pengurusan Pelanggan

C1. Piagam Pelanggan;

C2. Usaha - usaha Delighting the Customer;

C3.Pengurusan Aduan;

C4.Pengurusan Prestasi;

C5. Mystery Shopping.

D.   Pentadbiran Tanah

D1.Pematuhan kepada Piagam Pelanggan bagi urusan tanah ;

D2.Penubuhan Jawatankuasa Penyelesaian Tunggakan Urusan Tanah; dan

D3. Prestasi penyelesaian urusan tanah.

E.    Pembangunan Fizikal, Masyarakat & Institusi

E1.Pencapaian pelaksanaan Arahan No.1, 2010;dan

E2.Pencapaian pelaksanaan program pembangunan masyarakat/institusi.

 

 

Pejabat yang berminat untuk menyertai Anugerah Inovasi Pejabat Daerah & Tanah (AIPDT) Tahun 2017 perlu menyempurnakan tindakan-tindakan seperti berikut :

 

1.    Melengkapkan Borang Permohonan Menyertai AIPDT 2017 SECARA ATAS TALIAN (ONLINE) setelah mendapat persetujuan Ketua Jabatan mulai 1 Mac 2017 hingga 21 April 2017.

 

2.    Menyediakan Laporan Penilaian AIPDT 2017 yang mengandungi;

A.    Borang permohonan yang telah dilengkapkan;

B.    Melengkapkan Borang Maklumbalas Kriteria Penilaian AIPDT 2017 dan dilampirkan bersama dokumen sokongan ;

C.   Slaid Inovasi & Best Practices Agensi dalam format Power Point (.ppt/.pptx) yang menerangkan inisiatif / aktiviti inovasi atau best practices di agensi serta impak & outcome daripada pelaksanaannya ;

D.   Agensi perlu menyediakan folder yang mengandungi dokumen-dokumen sokongan berasaskan kriteria penilaian AIPDT yang ditetapkan ;

E.    Mengemukakan produk-produk Inovasi dalam bentuk hardcopy dan softcopy (CD).

 

Catatan :

Dokumen-dokumen tersebut hendaklah dikemukakan sebanyak 3 salinan kepada Urus Setia Anugerah Inovasi Pejabat Daerah & Tanah 2017.

Anugerah Inovasi Pihak Berkuasa Tempatan (AIPBT)

Mengiktiraf PBT atas perkhidmatan cemerlang dan usaha berinovatif dalam meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan PBT.

 

Objektif:

1.    Menggalakkan dan meningkatkan kesedaran tentang inovasi di peringkat Pihak Berkuasa Tempatan;

2.    Memberi pengiktirafan secara formal kepada Pihak Berkuasa Tempatan yang telah mencapai kecemerlangan pembudayaan dalam melaksanakan program-program peningkatan inovasi; dan

3.    Menggalakkan persaingan sihat antara Pihak Berkuasa Tempatan ke arah meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan.

 

 

Agensi Urus Setia:

Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)

 

1.    Inovasi yang dihasilkan oleh PBT sendiri atau inovasi melalui kerjasama kolaborasi strategik dengan agensi lain.

2.    Inovasi yang berusia dalam tempoh tiga tahun mulai tahun 2014 hingga 2016.

3.    Pemenang Tempat Pertama AIPBT tidak layak untuk menyertai AIPBT bagi tempoh 2 tahun.

Proses Pemilihan Pemenang:

1.    Tapisan oleh pihak urus setia bagi memastikan agensi memenuhi syarat kelayakan penyertaan;

2.    Urus setia akan mendapatkan ulasan dan perakuan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Jabatan Audit Negara dan Biro Pengaduan Awam ke atas prestasi agensi yang menyertai AIPBT dari segi tadbir urus umum agensi;

3.    Penilaian dan senarai pendek oleh Panel Penilai Jawatankuasa Kerja AIPBT berdasarkan Komponen A, B dan C dalam Kriteria Penilaian AIPBT 2017;

4.    Agensi-agensi yang melepasi syarat-syarat kelayakan AIPBT 2017 akan dijemput ke Sesi Pembentangan Inovasi PBT pada tarikh dan masa yang akan ditetapkan;

5.    Penilaian oleh Panel Penilai melalui lawatan ke PBT yang telah disenarai pendek;

6.    Perakuan pemenang AIPBT oleh Jawatankuasa Induk AIPBT ke Mesyuarat Panel Merakyatkan Perkhidmatan Awam (MPA) yang dipengerusikan YBhg.Tan Sri oleh Ketua Setiausaha Negara; dan

7.    Pengumuman pemenang AIPBT dalam Majlis Penyampaian Anugerah Inovasi Sektor Awam (AISA) yang diurusetiakan oleh MAMPU, Jabatan Perdana Menteri.

Pembahagian Markah Kriteria Penilaian AIPBT 2017:

1.    Pengurusan Organisasi (20 Markah)

2.    Inovasi Dalam Perkhidmatan Teras (40 Markah)

3.    Usaha-Usaha Dan Pembudayaan Inovasi (40 Markah)

Kriteria Penilaian:

A.    Pengurusan Organisasi

A1.Pengurusan Kewangan

A2.Pengurusan Sumber Manusia

A3.Pengurusan Teknologi Maklumat (ICT) Organisasi

A4.Pandangan Penduduk/Pelanggan

B.    Inovasi Dalam Perkhidmatan Teras

B1.Hasil Inovasi Yang Inovatif (Inovasi diperkenalkan mulai tahun

 2014 hingga 2016)

B2.Keberkesanan Hasil Inovasi

B3.Hasil Inovasi Yang Signifikan

B4.Hasil Inovasi Yang Releven

C.   Usaha-Usaha Dan Pembudayaan Inovasi

C1.Pengurusan Pelaksanaan Inovasi

C2.Penandaarasan Daripada Agensi Lain

C3.Mekanisme Untuk Mendapatkan Idea-Idea Inovasi

C4. Promosi Hasil Inovasi Kepada Masyarakat

C5. Amalan Baik Yang Dicontohi Organisasi Lain

C6.Pengiktirafan Terhadap Inovasi Lain

 

1.    Melengkapkan borang permohonan menyertai AIPBT 2017 seperti di Lampiran A dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan/ Agensi;

2.    Menyediakan sembilan salinan Laporan AIPBT 2017 dalam bentuk hardcopy dan satu salinan soft copy (dalam bentuk cd atau thumbdrive); dan

3.    Mengisi senarai semak permohonan AIPBT 2017 seperti di Lampiran B.

4.    Borang penyertaan, Laporan AIPBT dan Dokumen Sokongan hendaklah dikemukakan kepada urus setia sama ada melalui pos/kurier/serahan tangan (hardcopy) dan dalam bentuk cd atau thumbdrive (softcopy) tidak lewat daripada 31 Mac 2017 (Jumaat) jam 5:00 petang di alamat berikut :

 

Ketua Setiausaha,

Kementerian Kesejahteraan Bandar,

Perumahan dan Kerajaan Tempatan,

Bahagian Keurusetiaan Strategik dan Hubungan Antarabangsa,

Aras 20, No 51, Persiaran Perdana, Presint 4,

62100 PUTRAJAYA.

(u.p. : Urus Setia Anugerah Inovasi Pihak Berkuasa Tempatan 2017)

7.

MTSF Science Education Award

 

Anugerah ini bertujuan untuk menggalakkan pendidikan sains yang inovatif dan kreatif di sekolah-sekolah menengah. Kami berharap untuk menerima bukan sahaja esei dan cadangan tetapi juga kes-kes yang telah dipraktis, sebagai contoh:

Garis Panduan untuk pendidikan sains yang lebih baik, contohnya cara yang akan membantu untuk mengalakkan dan memperdalamkan lagi minat pelajar dalam bidang sains.

Kaedah yang lebih berkesan untuk menjalankan ujikaji, cara-cara menggunakan peralatan dan cara-cara untuk menyeru spontan dalam pembelajaran.

Reka bentuk untuk mengajar bahan/radas untuk eksperimen, pemerhatian dan seminar (peranti mudah, bahan-bahan yang mudah diperolehi, alat audio-visual pendidikan, dll) dan contoh-contoh sebenar bagaimana ia digunakan.

Aktiviti berkaitan yang lain.

Lima Anugerah dikenal pasti setiap tahun.

 

Kewangan

Hadiah berbentuk wang sebanyak RM6,000 hingga RM10, 000 bagi setiap Anugerah.

 

Penerima anugerah Naib Johan (hadiah wang sebanyak RM4,000)

 

Saguhati (hadiah wang sebanyak RM2, 000)

 

Lain-lain

 

Sijil Penghargaan

Kelayakan:

 

Semua pemohon warganegara Malaysia dan guru-guru yang berkelayakan atau pendidik yang terlibat dalam pendidikan sains di peringkat sekolah menengah (Tingkatan 1 sehingga 6 / "A" level) misalnya guru-guru sekolah menengah atau teknikal sekolah dan tenaga pengajar Institut Penyelidikan Pendidikan dan Pusat-Pusat Pendidikan (kecuali pelajar).

 

Cara Pemilihan:

 

Terdapat 3 peringkat dalam proses pemilihan :

 

Peringkat Pertama:  Pemohon akan dipilih berdasarkan maklumat pada borang permohonan.

 

Peringkat Kedua :  Yang disenarai pendek di peringkat pertama akan diminta untuk menghadiri temuduga untuk menerangkan idea-idea mereka yang menggunakan bahan-bahan pengajaran, perkakas, alat dan sebagainya menjelang September setiap tahun. Jawatankuasa ini kemudian akan mengesyorkan pemenang kepada Lembaga Pengarah.

 

Peringkat Ketiga:  Kelulusan pemenang dibuat oleh Lembaga Pengarah Yayasan. Pemohon akan dimaklumkan keputusan pada Oktober setiap tahun.

 

Pada 31 Mei setiap tahun.

1.    Lengkapkan borang permohonan yang disediakan oleh MTSF dan menghantar borang yang lengkap kepada MTSF pada alamat yang dinyatakan. Anda boleh memohon borang melalui Poskad atau faksimili atau dari laman web MTSF.

2.    Jika pencapaian kerja lebih daripada seorang, sila melantik "Pemohon utama" dari kalangan mereka.

8.

Anugerah Inovasi Bioekonomi

Kategori :

 

1.    Pertanian/Agro berasaskan industri

2.    Bio-industri teknologi

3.    Penjagaan Kesihatan

4.    Teknologi hijau & Teknologi yang boleh diperbaharui

Anugerah Inovasi Bioekonomi adalah satu anugerah khusus untuk Universiti atau Institut Penyelidikan yang telah membangunkan penyelesaian inovatif tertunggak kepada cabaran-cabaran teknikal, sosial dan alam sekitar. Komited dalam matlamat mengiktiraf saintis dalam bidang Teknologi berasaskan bio, Anugerah ini bertujuan untuk menggalakkan pembangunan penyelidik inovatif yang mampu mencipta novel penyelesaian kepada cabaran teknikal, sosial dan alam sekitar yang sedia ada.  Dianugerahkan setiap tahun sejak tahun 2008, khusus untuk Saintis Bioteknologi  di seluruh Malaysia untuk perakuan dan pengiktirafan di atas hasil kerja mereka.  Melalui Anugerah ini juga turut membantu dalam menggalakkan ciptaan-ciptaan baru dalam institusi dan swasta dan mempercepatkan pengkomersialan teknologi novel dalam Malaysia dan luar.

 

Objektif Anugerah:

 

1.    Untuk menggalakkan dan mencetus inovasi dalam bidang-bidang yang berasaskan bio

2.    Untuk mengiktiraf pencapaian individu dan organisasi dalam membangunkan idea-idea baru dan inovasi dalam bidang-bidang yang berasaskan bio.

3.    Untuk menyediakan platform untuk pengkomersilan R&D dalam bidang berasaskan bio.

4.    Mengukuhkan hubungan antara ahli akademik, industri dan agensi-agensi kerajaan.

1.    Pingat Emas dan Sijil

2.    Pingat Perak dan  Sijil

3.    Pingat  Gangsa dan Sijil

4.    Tiga (3) Anugerah Khas:

a.    Bioeconomy of the Year

b.    Most Innovative Technology

c.    Most Promising Innovation

 

 

 

 

9.

Anugerah Kecemerlangan Industri Pembinaan Malaysia (MCIEA)

Kategori Anugerah Inovasi

Anugerah ini bertujuan mengiktiraf individu/pasukan yang telah menghasilkan idea/ konsep / produk/ proses/ teknologi/ teknik tempatan yang telah dikomersialkan dan dapat meningkatkan kecekapan dan produktiviti pelaksanaan projek dan/atau industri pembinaan.

Di samping trofi dan sijil kecemerlangan, penerima anugerah juga akan menikmati insentif-insentif seperti berikut:

1.    Kebenaran menggunakan logo Anugerah MCIEA di dalam penerbitan mereka untuk tempoh 1 tahun

2.    Publisiti percuma tentang produk dan perkhidmatan mereka di dalam penerbitan CIDB

3.    Publisiti di dalam laman web CIDB

4.    Memperolehi 40 mata CCD untuk kontraktor

5.    Penglibatan di dalam aktiviti promosi dan intelektual CIDB

Kriteria Kelayakan :

 

i.              Kategori terbuka kepada individu, pasukan tempatan atau pembuat yang berkaitan dengan industri pembinaan

ii.             Terbuka kepada idea/ konsep / produk/proses / teknologi / teknik tempatan yang telah dikomersialkan atau diaplikasikan

iii.            Penyertaan bagi anugerah ini dibuka sepanjang tahun. Walau bagaimanapun, penyertaan bagi MCIEA 2017 perlu dikemukakan sebelum/pada 31 Mac 2017

iv.           Borang penyertaan hendaklah dilengkapi, ditandatangani dan mempunyai tarikh

v.            Penerima Anugerah dan/atau Penerima Pengiktirafan Khas yang telah dinobatkan sebelum ini tidak dibenarkan untuk menyertai MCIEA 2017 bagi projek yang sama

vi.           Pihak CIDB atau penggiat industri pembinaan boleh mengemukakan pencalonan bagi kategori ini

 

Kriteria Penghakiman :

 

Penilaian akan dibuat berdasarkan kepada semua aspek tetapi tidak terhad kepada  kriteria seperti berikut:

1.    Peningkatan kecekapan, produktiviti dan kualiti pembinaan

2.    Manfaat ekonomi

3.    Penerimaan oleh industri / pengkomersialan

4.    Meningkatkan kemampanan industri pembinaan

5.    Keaslian

6.    Kreatif dan inovatif

7.    Mesra alam

31 Mac 2017

1.    Semua peserta Anugerah MCIEA 2017 dikehendaki menghantar permohonan menggunakan borang penyertaan yang betul. Borang penyertaan bagi kategori yang ingin disertai dilampirkan dalam risalah ini (BOOKLET MCIEA 2017)

2.    Semua maklumat yang diminta dalam borang hendaklah dilengkapkan bersama dokumen sokongan yang diperlukan dan dilampirkan bersama-sama dengan borang penyertaan termasuk penulisan atas sebab-sebab kenapa penyertaan anda patut menerima Anugerah tersebut. Kegagalan untuk memajukan dokumen-dokumen ini boleh menyebabkan penyertaan anda terbatal.

3.    Peserta/calon mungkin dikehendaki mengemukakan dokumen atau bahan tambahan yang diperlukan untuk penilaian lanjut. Penyertaan yang disenarai pendek mungkin dikehendaki membuat pembentangan secara formal kepada Panel Penilai.

4.    Panel Penilai hendaklah diberikan akses yang sewajarnya untuk memeriksa projek atau organisasi berkenaan jika perlu. Panel Penilai bagi Kategori Binaan Hijau dan Kategori Keselamatan dan Kesihatan akan melawat tapak lebih daripada sekali.

5.    CIDB mempunyai hak mutlak dalam menentukan penerimaan atau pembatalan sebarang penyertaan.

6.    Gambar yang dikemukakan hendaklah di dalam salinan secara digital berformatkan JPEG dengan ketajaman minima 300 dpi. Bahan dan gambar yang dihantar ke CIDB tidak akan dipulangkan semula.

7.    Tiada bayaran balik akan dibuat bagi sebarang perbelanjaan berkaitan penyertaan.

Penyertaan / pertanyaan hendaklah dihantar / ditujukan kepada :

 

CIDB Malaysia Bahagian Dasar & Perancangan Strategik, Sektor Dasar & Korporat

(U:P : Sekretariat MCIEA 2017) Tkt.25 Menara Dato' Onn, Putra World Trade Centre (PWTC) No.45, Jalan Tun Ismail,50480 Kuala Lumpur.

 

10

Anugerah Penyelidikan Kanser MAKNA

 

Objektif :

 

Anugerah Penyelidikan Kanser MAKNA bertujuan untuk menggalakan kajian kanser di kalangan saintis muda.

MAKNA menawarkan 3 hingga 4 Anugerah Penyelidikan setahun dengan nilai setiap anugerah yang tidak melebihi RM 30,000. Anugerah-anugerah ini tidak boleh digunakan untuk membeli peralatan dan mengambil kakitangan secara bergaji. Projek mestilah dijalankan di Malaysia dan siap dalam masa 2 tahun.

Kelayakan:

 

Permohonan adalah terbuka kepada semua warganegara Malaysia dengan ijazah asas dan berusia di bawah 40 tahun, bermastautin di Malaysia dan berminat dalam bidang penyelidikan. Pelajar yang sedang mengikuti Ijazah digalakkan untuk memohon.

Semakan Permohonan :

 

Semua permohonan yang diterima akan disemak oleh satu Jawatankuasa Pemilihan ( dilantik oleh Akademi Sains Malaysia). Pemilihan oleh Panel adalah muktamad dan tidak boleh dipertikaikan.

Calon-calon akan dinilai berdasarkan:

- Ketulenan

- Daya Maju

- Berkaitan dengan Kanser / Malaysia

- Hasil yang berpotensi

- Kelayakan kewangan

- Rekod

30 September 2016

Semua permohonan hendaklah dikemukakan dalam talian melalui pangkalan data atas penyelidikan saintis Malaysia (TRSM) di www.mytopscientists.org sebelum tarikh tutup. Setiap permohonan mestilah disertakan dengan satu borang pengesahan dari institusi yang ditandatangani oleh Dekan / Ketua Unit di mana calon akan menyedari penyelidikan akan berjalan.

 

Borang Permohonan atau hyperlink Untuk Pendaftaran Atas Talian

Organisasi Pemberi Dana

Untuk Maklumat Lanjut, Sila Hubungi

 

Alamat Laman Sesawang

Nama

 

Alamat

Telefon

Faks

E-mel

Muat turun Arahan dan Borang Permohonan

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

En. Ahmad Syahir bin Mohd Nasir / Puan Katharine Devid

Urus setia Anugerah Inovasi Negara 2017

d/a Bahagian Perkhidmatan,Pembangunan,Pembudayaaan STI

Aras 5, Blok C5, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,62662 Putrajaya

03-8885 8000 samb. 8183/8879

 

urussetiaain@mosti.gov.my

 

http://ain.mosti.gov.my

 

 

 

 

 

 

 

Muat turun Arahan dan Borang Permohonan

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

En. Ahmad Syahir bin Mohd Nasir / Puan Katharine Devid / En. Chan Choon Keat

Urus Setia Anugerah Saintis Muda Negara 2017

Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi Bahagian Perkhidmatan,Pembangunan, Dan Pembudayaan STI, Aras 5, Blok C5, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,62662 Putrajaya

03-8885 8000 samb. 8183/8879/8167

 

 

 

syahirnasir@mosti.gov.my/

katharine@mosti.gov.my/

chan@mosti.gov.my

 

 

http://ain.mosti.gov.my

 

 

Muat turun Arahan dan Borang Permohonan

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

En. Ahmad Syahir bin Mohd Nasir / Puan Katharine Devid / En. Chan Choon Keat

Urus Setia

Anugerah Teknologis  Negara 2017

Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi, Bahagian Perkhidmatan,Pembangunan, Dan

Pembudayaan STI, Aras 5, Blok C5, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,62662 Putrajaya

03-8885 8000 samb. 8183/8879/8167

 

syahirnasir@mosti.gov.my/

katharine@mosti.gov.my/

chan@mosti.gov.my

http://ain.mosti.gov.my

Muat turun Arahan dan Borang Permohonan

Mahathir Science Award Foundation

Syazwani Ramli

Mahathir Science Award Foundation (Msaf)

c/o Academy of Sciences Malaysia (ASM)

20th Floor, West Wing MATRADE Tower,Jalan Sultan Haji Ahmad Shah, Off Jalan Tuanku Abdul Halim, 50480 Kuala Lumpur.

03-8885 8000 samb. 8183/8879/8167

 

 

03-62030634

syazwani@msa-foundation.org

http://www.msa-foundation.org

Muat turun Arahan dan Borang Permohonan

Malaysia Toray Science Foundation

 

 

Malaysia Toray Science Foundation

C/O Penfabric Sdn. Berhad, Block B, Prai Free Industrial Zone 1, 13600 Prai, Penang.

04-3854151 / 3908157

 

 

 

04-3908260

mtsf@toray.com.my

http://www.mtsf.org

Muat turun Arahan dan Borang Permohonan

Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

AIPK

En. Hairul Bin Abdul Hamid

 

Pn. Kanmani Tangavello

Ketua Setiausaha Perbendaharaan

Kementerian Kewangan Malaysia

Bahagian Strategi Korporat dan Komunikasi

Aras 6, Blok Selatan

Kompleks Kementerian Kewangan

No. 5, Persiaran Perdana

Presint 2

62592 PUTRAJAYA

(u.p.: Urus Setia Anugerah Inovasi Pengurusan Kewangan)

 

03-88824617

 

 

03-88829042

 

 

03-88823872

 

aipk@treasury.gov.my

 

 

 

 

 

 

http://www.treasury.gov.my

 

 

 

 

 

 

AIICT

Pn. Noor Aieda Binti Abu Bakar

 

Pn. Nur Azila Binti Abdul Aziz

 

 

Urus Setia Anugerah Inovasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (AIICT)

Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

Jabatan Perdana Menteri, Bangunan MKN-Embassy Techzone, Aras 2, Blok B, No. 3200, Jalan Teknokrat 2

63000 Cyberjaya, Selangor.

 

03-88725112

 

 

03-88725177

 

 

 

 

aiict@mampu.gov.my

 

 

 

 

 

 

 

http://aplikasi.mampu.gov.my/aiict/

 

 

 

 

 

 

AIPDT

En. Mukhlis Bin Ismail

 

En.Muhammad Saiful Shofian

 

Pn. Norazaliah Binti Ramli

 

 

Urus Setia Anugerah Inovasi Pentadbiran Daerah dan Tanah (AIPDT)

Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Bangunan Perdana Putra, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62502 Putrajaya, Malaysia

 

03-88723834

 

03-88723836

 

 

03-88726538

 

 

 

 

mukhlis.ismail@icu.gov.my

 

saiful.shofian@icu.gov.my

 

 

norazaliah.ramli@icu.gov.my

 

 

http://www.icu.gov.my/aipdt2017

 

 

 

 

 

AIPBT

En.Norzaimee Bin Ghazali

 

Pn. Dayana Binti Md.Ali

Ketua Setiausaha,

Kementerian Kesejahteraan Bandar,

Perumahan dan Kerajaan Tempatan,

Bahagian Keurusetiaan Strategik dan Hubungan Antarabangsa,

Aras 20, No 51, Persiaran Perdana, Presint 4,

62100 Putrajaya.

(u.p. : Urus Setia Anugerah Inovasi Pihak Berkuasa Tempatan 2017)

 

03-88915103

 

 

03-88915067

 

03-88915074

 

03-88913088

 

inovasi@kpkt.gov.my

 

 

 

http://www.kpkt.gov.my

 

 

 

 

 

 

Muat turun Arahan dan Borang Permohonan

Malaysia Toray Science Foundation

 

 

Penang Office of the MTSF, c/o Penfabric Sdn Berhad, Block B, Prai Free Industrial Zone 1, 13600 Prai, Penang.

04-3854151 / 3908157

 

 

           

04-3908260

mtsf@toray.com.my

http://www.mtsf.org

 

Muat turun Arahan dan Borang Permohonan

Biotechnology Corporation

Mr. Hardi Raimee

Ms. Ellisa Jamaludin

Biomalaysia 2017 Secretariat

73, Jalan TPK 2/8, Taman Perindustrian Kinrara, 47180 Puchong, Selangor D.E.

03-21165513

 

03-21165589

 

 

hardi.bakar@biotechcorp.com.my

ellisa.jamaludin@biotechcorp.com.my

 

http://www.biomalaysia.com.my/bioawards.html

 

Muat turun Arahan dan Borang Permohonan

CIDB Malaysia

 

Suhana Mohd Said

Ani Arina Misri

Mohd Ikbal Abdullah Sani

Bahagian Dasar & Perancangan Strategik

Sektor Dasar & Korporat

(U:P : Sekretariat MCIEA 2017)

Tkt.25 Menara Dato' Onn Putra World Trade Centre (PWTC), No.45, Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur.

03-40477016

03-40477263

 

03-40477022

 

 

mciea2017@cidb.gov.my

 

http://www.cidb.gov.my

 

Muat turun Arahan dan Borang Permohonan

Akademi Sains Malaysia

Award

 

Dr. Teoh Hoon Koon

Pn. Norlela Masruddin

 

Database

 

En. Nazmi Lao

Pn. Nur Dayana Razmi

Level 20, West Wing, MATRADE Tower, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah, off Jalan Tuanku Abdul Halim, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia

 

03-21629178

 

 

 

03-62030633

 

03-62030634

 

hoonkoon.teoh@makna.org.my

lela@makna.org.my

 

 

nazmi.lao@akademisains.gov.my

 

 

http://www.mytopscientists.org

 

 

 

PENJELASAN KEPADA TEMPLAT

 

 

Bil.

 

Perkara

 

Nilai

 

Catatan

1

Bil.

Nombor

Bilangan Rekod

 

seperti: 1, 2, 3

 

Nama Anugerah

Perkataan

Nama Rasmi Anugerah

 

seperti: Anugerah Inovasi Negara (AIN)

 

Sub/ kategori Anugerah

(Sekiranya Berkaitan)

Perkataan

Kategori anugerah Yang Diasingkan Sebagai Sebahagian Kecil Untuk Anugerah

 

seperti: Kategori produk inovasi, kategori sekolah, kategori perkhidmatan dan lain-lain

 

Tujuan/Skop/Objektif Pembiayaan

Perkataan

Tujuan anugerah ini diwujudkan

 

seperti:

Anugerah ini bertujuan untuk memberi pengiktirafan kepada rakyat Malaysia yang berjaya menghasilkan idea, inovasi dan produk.

 

Ganjaran/ hadiah Anugerah (RM, insentif dll)

Perkataan

Kaedah Dan Mod Anugerah yang diberikan

 

seperti:

Bentuk kewangan

RM20,000


lain-lain

pingat dan sijil

 

Kriteria Kelayakan

Perkataan

o    Syarat Yang Mesti Dipenuhi

 

seperti:

Pemilihan calon-calon adalah berdasarkan kepada keaslian pencapaian setiap calon, kesan pencapaian calon, termasuk kesan masa depan dan kepentingannya dalam menyelesaikan masalah di kawasan tropika dengan meningkatkan kualiti hidup dan menyumbang kepada kemakmuran di rantau ini.

 

Kriteria Pemilihan:

1.     penyelidikan dan kajian yang menyumbang kepada pengetahuan baru dalam menyelesaikan masalah di kawasan tropika

2.     Sumbangan kepada dasar dan tadbir urus yang membawa kepada peningkatan yang berterusan kepada kualiti hidup

3.     Pengiktirafan serantau dan antarabangsa yang telah diterima (untuk menentukan sama ada kerja yang sama dicalonkan sebelum ini telah dianugerahkan)

 

Terma dan Syarat

Perkataan

Peraturan Dan Syarat Yang Berkaitan Dengan Kelayakan dan Hak Untuk Dipilih Menerima  Anugerah.

 

Kaedah Permohonan

Perkataan

Cara-cara Permohonan
 

seperti:

1. Sila layari www.technopreneurdevelopment.net.my untuk permohonan di atas talian
 2. Sila baca panduan dan soalan lazim untuk maklumat penuh

 

Borang Permohonan Atau Hyperlink Untuk Pendaftaran Atas Talian

Perkataan

Muat turun Arahan dan Borang Permohonan

 

Organisasi Pemberi Dana

Perkataan

Organisasi

 

yang memberi anugerah

 

seperti: Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

 

 

Nama

Perkataan

Puan Rohaya Abdullah

 

Alamat

Perkataan

Seksyen Perancangan Strategik, Bahagian Perancangan, Aras 2, Blok C5, Kompleks C Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

62662 Putrajaya

 

Telefon

Nombor

01-23456789

 

Faks

Nombor

01-23456790

 

E-mel

Perkataan

abc@defg.com.my

 

Alamat Laman Sesawang

Perkataan

http://www.mscmalaysia.my

 

 

 

*** Pengumpulan ini dilaksanakan sejak tahun 2000 adalah bertujuan untuk memberi maklumat seperti;

·        INVENTORI ANUGERAH DAN PENERIMA TERDAHULU