Pinjaman dan Modal Teroka

Kerajaan Malaysia melalui pelbagai agensi dan kementerian, telah membantu Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) berjaya, dengan melalui banyak fasa pertumbuhan. Bantuan kewangan ditawarkan kepada usahawan-usahawan baru untuk memulakan,  memperkembangkan  serta meningkatkan perniagaan mereka.

Pinjaman-pinjaman ini disediakan institusi kewangan tempatan  yang membolehkan usahawan-usahawan memperoleh sehingga 100% pinjaman dan kemudahan kredit bagi menyokong aspirasi perniagaan mereka. Kerajaan telah membuktikan bahawa VC industri dapat membantu  dan menjayakan bagi  menyediakan keperluan yang mencukupi kepada industri.

 1. Cradle Seed Ventures (CSV)
 2. Skim Pinjaman Mudah bagi Enterpris Kecil & Sederhana(SLSME)
 3. Skim Pinjaman Mudah Untuk Pembangunan Kapasiti Perkhidmatan (SLSCD)
 4. Skim Pinjaman Mudah Untuk Sektor Perkhidmatan (SLSSS)
 5. Skim Pinjaman Mudah bagi Automasi & Modenisasi (SLSAM)
 6. Green Technology Financing Scheme
 7. Dana E&E
 8. Dana - Pembiayaan Skim Harta Intelek (IPFS)
 9. Dana Pembangunan Bio-Teknoalogi dan Bio-Industri Bumiputra (B3DF)
 10. Business Accelerator Programme(BAP)
 11. Enrichment & Enhancement Programme (E2)
 12. The Bumiputera Expansion Fund (BEF)