Geran Penyelidikan dan Pembangunan

 

Bagi membentuk negara penyelidikan dan pembangunan (R&D), Kerajaan telah mentafsirkan dengan jelas bahawa sistem pembiayaan telah diperbaharui untuk memenuhi permintaan dan cabaran dalam kajian R&D. Geran dan insentif telah diperuntukkan untuk R&D dalam bidang sains dan teknologi, serta menggalakkan syarikat-syarikat Malaysia untuk menjadi lebih inovatif dalam menggunakan dan menyesuaikan teknologi yang sedia ada disamping mencipta teknologi baru. Kerajaan Malaysia menerusi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) telah diberi mandat untuk melaksanakan program Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) dalam bidang sains dan teknologi (S&T) di negara ini di samping menguruskan dan

 1. Geran Penyelidikan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
 2. ScienceFund
 3. Dana Pra Pengkomersilan
         i)  TechnoFund
         ii) InnoFund
 4. CIP Catalyst
 5. Product Development and Commercialisation Fund (PCF)
 6. Geran Sanjungan Penyelidikan (GSP-KPM)
 7. Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS)
 8. Skim Geran Penyelidikan Eksploratori (ERGS)
 9. Skim Geran Penyelidikan Jangka Panjang (LRGS)
 10. Skim Geran Penyelidikan Pembangunan Prototaip (PRGS)
 11. Dana Pembudayaan Penyelidikan (RAGS)
 12. Skim Geran Penyelidikan Nic Kementerian Pendidikan Malaysia (NRGS-KPM)
 13. Skim Geran Penyelidikan Transdisiplinari (TRGS-KPM)