Visi & Misi

VISI KAMI

Pusat rujukan pilihan utama negara untuk maklumat strategik sains, teknologi dan inovasi (STI). 

 

MISI KAMI

Menyediakan maklumat STI yang boleh dipercayai, terkini dan komprehensif melalui sistem pengurusan maklumat yang efisien bagi menyokong Polisi STI negara.

 

DASAR KUALITI

Pengurusan MASTIC akan memastikan Dasar Kualiti adalah:

  • Bersesuaian dengan hala tuju dasar STI negara;
  • Merangkumi komitmen untuk memenuhi keperluan dan meningkatkan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti secara berterusan;
  • Menjadi asas dalam mewujudkan dan mengkaji semula objektif kualiti;
  • Dihayati dan difahami oleh warga MASTIC;
  • Dikawal dan dikaji semula bagi memastikan kesesuaian yang berterusan.