Pusat Rujukan STI Negara

-A A +A

 

Penerbitan

Anda di sini

Pelan Strategik MOSTI

Tajuk Tahun Diterbitkan
Pelan Strategik Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi (MOSTI) 2016 -2020 Januari 2018

Risalah dan Poster

Tajuk Tahun Diterbitkan
Poster hebahan kajian R&D 2017 Oktober 2017
MASTIC Flyers - Innovating Information for Knowledge Januari 2017
MASTIC Poster - Innovating Information for Knowledge Januari 2017

Sistem Klasifikasi Penyelidikan dan Pembangunan Malaysia (MRDCS)

Sistem Klasifikasi Penyelidikan dan Pembangunan Malaysia (MRDCS) direka bagi mengklasifikasi dan menerangkan aktiviti-aktiviti penyelidikan di Malaysia. Klasifikasi ini menyediakan asas bagi pengukuran dan analisis aktiviti-aktiviti R&D dan statistik yang menjadi garis panduan yang berguna kepada pembuat dasar kerajaan, ahli industri dan para penyelidik.

Tajuk Tahun Diterbitkan
Malaysian Research and Development Classification System (5th Edition) Januari 2017

Majlis Sains Negara

Tajuk Tahun Diterbitkan
The Malaysian Code of Responsible Conduct In Research Januari 2017

Bengkel

Tajuk Tahun Diterbitkan
Data Collection on STI Survey Workshop 2015 (Presentation Slide) - Findings from the National R&D Survey for Financial Year 2012 Januari 2015
Data Collection on STI Survey Workshop 2015 (Presentation Slide) - Findings from the National Innovation Survey 2012 Januari 2015
Data Collection on STI Survey Workshop 2015 (Presentation Slide) - KRSTE.my System Januari 2015
Data Collection on STI Survey Workshop 2015 (Presentation Slide) - Funding Division, MOSTI Januari 2015
Data Collection on STI Survey Workshop 2015 (Presentation Slide) - Malaysian Technology Development Corporation (MTDC) Januari 2015
Data Collection on STI Survey Workshop 2015 (Presentation Slide) - SME Corporation Januari 2015

Seminar

Tajuk Tahun Diterbitkan
Seminar Pangkalan Data 2014 10 - Pembentangan KRSTE.my Oktober 2014
Seminar Pangkalan Data 2014 10 - Pembentangan Dana MOSTI Oktober 2014
Seminar Pangkalan Data 2014 10 - Pembentangan NMDS Oktober 2014
Seminar Pangkalan Data 2014 10 - Pembentangan Sistem Organisasi ST Oktober 2014
Seminar Pangkalan Data 2014 10 - Pembentangan SME Corp. Malaysia Corporate Oktober 2014
Seminar Pangkalan Data 2014 10 - Pembentangan TECHMart Oktober 2014
Seminar Pangkalan Data 2014 10 - Taklimat Inventori Kemudahan & Peralatan STI Oktober 2014
Seminar Pangkalan Data 2014 10 - Ucapan Perasmian SUB(M) Oktober 2014

InSighTs@MASTIC

Buletin suku tahunan MASTIC yang memuatkan berita dan rencana tentang aktiviti pusat ini dan peluang yang berkaitan dengan S&T.

Tajuk Tahun Diterbitkan
InSighTs@MASTIC Volume 11-12 2010 Januari 2010
InSighTs@MASTIC Volume 7 2008 Oktober 2008
InSighTs@MASTIC Volume 8 2008 March 2008
InSighTs@MASTIC Volume 5 2007 Januari 2007
InSighTs@MASTIC Volume 4 2006 September 2006
InSighTs@MASTIC Volume 3 2006 Februari 2006
InSighTs@MASTIC Volume 2 2005 Oktober 2005
InSighTs@MASTIC Volume 1 2005 Jun 2005

Fakta dan Perangkaan MOSTI

Rujukan mudah mengenai penemuan saintifik dan teknologikal, infrastruktur dan prestasi negara. Ia menyediakan data kuantitatif, terutama ke atas penyelidikan dan pembangunan (R&D), inovasi dan Kesedaran Awam S&T di Malaysia.

Pelbagai data dimasukkan ke dalam buku data S&T ini meliputi pendidikan, R&D kepada aspek-aspek output seperti paten dan technology balance of payments. Ia meliputi data sekunder yang diperoleh daripada pelbagai kementerian dan organisasi swasta serta data primer yang diperoleh daripada kaji selidik berkaitan S&T yang dijalankan oleh MASTIC. Tiga kaji selidik utama tersebut adalah Kajian Penyelidikan dan Pembangunan Kebangsaan, Kajian Kesedaran Awam S&T Negara dan Kajian Inovasi Kebangsaan.

Tajuk Tahun Diterbitkan
MOSTI Facts and Figures 2006 Januari 2006
MOSTI Facts and Figures 2004 Januari 2004

Cebisan MOSTI

Buletin Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) yang memuatkan aktiviti-aktiviti berkaitan MOSTI

Tajuk Tahun Diterbitkan
Cebisan MOSTI 2005 09 - 12 September 2005
Cebisan MOSTI 2005 05 - 08 Mei 2005
Cebisan MOSTI 2005 01 - 04 Januari 2005
Cebisan MOSTI 2004 10 - 12 Oktober 2004
Cebisan MOSTI 2004 07 - 09 Julai 2004
Cebisan MOSTI 2004 03 - 06 March 2004
Cebisan MOSTI 2003 11 - 12 November 2003
Cebisan MOSTI 2003 09 - 10 September 2003
Cebisan MOSTI 2003 07 - 08 Julai 2003
Cebisan MOSTI 2003 05 - 06 Mei 2003
Cebisan MOSTI 2003 03 - 04 March 2003
Cebisan MOSTI 2003 01 - 02 Januari 2003
Cebisan MOSTI 2002 09 - 12 September 2002
Cebisan MOSTI 2002 08 Ogos 2002
Cebisan MOSTI 2002 07 Julai 2002
Cebisan MOSTI 2002 06 Jun 2002
Cebisan MOSTI 2002 05 Mei 2002
Cebisan MOSTI 2002 04 April 2002
Cebisan MOSTI 2002 03 March 2002
Cebisan MOSTI 2001 11 November 2001
Cebisan MOSTI 2001 10 Oktober 2001
Cebisan MOSTI 2001 09 September 2001
Cebisan MOSTI 2000 12 Disember 2000
Cebisan MOSTI 2000 10 Oktober 2000
Cebisan MOSTI 2000 09 September 2000
Cebisan MOSTI 2000 08 Ogos 2000
Cebisan MOSTI 2000 07 Julai 2000
Cebisan MOSTI 2000 06 Jun 2000
Cebisan MOSTI 2000 05 Mei 2000
Cebisan MOSTI 2000 04 April 2000

Halaman-halaman

MASTIC sentiasa bersedia untuk memberi perkhidmatan maklumat STI yang berkualiti dan melaksanakan penambahbaikan serta menambah nilai perkhidmatan secara berterusan yang menjangkaui kepuasan pelanggan

Hubungi Kami

Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)

Aras 4, Blok C5, Kompleks C

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62662 Putrajaya, Malaysia

  Talian Terus: (603) 8885 8038

  Talian Utama: (603) 8885 8000

  Faks: (603) 8889 2980

  E-mel: mastic@mastic.gov.my

Layout Style

Page width: 1170px

Header

Direction

Predefined Colors

Background

Kod QR

QR Code for https://mastic.mosti.gov.my/ms/penerbitan
  • Jumlah Pelawat: 4303049