Pusat Rujukan STI Negara

-A A +A

 

Direktori Penerima Anugerah

Anda di sini

Berikut adalah maklumat senarai penerima Anugerah STI di Malaysia.

Anugerah Sains dan Teknologi MTSF

Anugerah ini ialah satu bentuk penghargaan bagi mengiktiraf mereka yang melakukan penemuan saintifik yang baru atau penemuan yang menyumbang dalam pengayaan pengetahuan saintifik, atau berjaya menyelesaikan masalah utama dalam bidang teknologi dengan penyelesaian yang berdaya maju dan ekonomik.

Anugerah Penerima Tajuk/Produk/Bidang Penyelidikan
Anugerah Sains dan Teknologi MTSF | 2016 NAMA PENERIMA
Prof. Dr. Shamsuddin Jusop
ORGANISASI
Fakulti Pertanian, Universiti Putra Malaysia (UPM)
Anugerah Sains dan Teknologi MTSF | 2016 NAMA PENERIMA
Elaine Chin Jinfeng
ORGANISASI
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Universiti Putra Malaysia (UPM)
TAJUK/PRODUK
Identification and bioactive potential of Endophytes isolated from Strobilanthes cripus, a local medical plant in Malaysia
Anugerah Sains dan Teknologi MTSF | 2015 NAMA PENERIMA
Prof Dato’ Dr Ir Abdul Wahab Mohammad
ORGANISASI
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
TAJUK/PRODUK
Nanofiltration and Ultrafiltration Technologies for Water and Wastewater Treatment.

Anugerah Inovasi Daerah dan Tanah

Anugerah Inovasi Pengurusan Pentadbiran Daerah Dan Tanah (AIPDT) merupakan salah satu usaha ke arah pembudayaan inovasi. Penganjuran AIPDT bertujuan bagi membantu dan meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan Pejabat Daerah dan Tanah (PDT) sebagai agensi barisan hadapan yang lebih inovatif dan seterusnya dapat memenuhi ekspektasi pelanggan dan stakeholders.

Anugerah Penerima
Anugerah Inovasi Daerah dan Tanah | 2016 ORGANISASI
Pejabat Daerah & Tanah Kemaman, Terengganu

Anugerah Inovasi Negara

Anugerah ini bertujuan sebagai mengiktiraf sumbangan dan pencapaian rakyat Malaysia dalam memajukan penyelidikan sains, teknologi dan inovasi (STI) Malaysia.

Anugerah Penerima Tajuk/Produk/Bidang Penyelidikan
Anugerah Inovasi Negara, Kategori Produk | 2016 ORGANISASI
Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)
TAJUK/PRODUK
Nahrim Integrated Drainage System (NIDS)
Anugerah Inovasi Negara, Kategori Perkhidmatan | 2016 ORGANISASI
Angkatan Tentera Malaysia
TAJUK/PRODUK
Unit Peralatan Rawatan Pergigian Mudah Alih
Anugerah Inovasi Negara, Kategori Akar Umbi | 2016 NAMA PENERIMA
Teng Yu Mein
TAJUK/PRODUK
Efinity Ez Water Filter System
Anugerah Inovasi Negara, Kategori Sekolah | 2016 ORGANISASI
MRSM Taiping, Perak
TAJUK/PRODUK
FO-ver

Anugerah Saintis Muda Negara

Anugerah ini bertujuan menghargai usaha dan pencapaian yang signifikan oleh para saintis dalam R&D sains dan teknologi. Ia menggalakkan kecemerlangan, kreativiti dan sumbangan terhadap sains dan teknologi di kalangan para saintis muda tempatan. Kumpulan sasaran: Para saintis/penyelidik-Malaysian R&D projek penyelidikan Pusat dan di Institut pengajian tinggi awam/swasta atau pertubuhan penyelidikan persendirian di Malaysia. (Berumur 35 tahun dan ke bawah)

Anugerah Penerima
Anugerah Saintis Muda Negara | 2016 NAMA PENERIMA
Prof. Madya Dr. Juan Joon Ching

Anugerah Juruteknologi Negara

Anugerah Juruteknologi Negara diadakan sebagai satu pengiktirafan terhadap kerja dan pencapaian yang cemerlang oleh Juruteknologi (Juruteknik/Pembantu Makmal serta kakitangan separuh ikhtisas) yang kerja-kerjanya berkaitan dengan sains dan teknologi (S&T). Anugerah ini diharap akan memberikan peransang dan galakan kepada mereka untuk meningkatkan kecemerlangan kreativiti dan melipatgandakan usaha mereka untuk membantu memajukan penyelidikan sains dan teknologi di Negara ini.

Anugerah Penerima
Anugerah Juruteknologi Negara | 2016 NAMA PENERIMA
Shaiful Hisham Samsudin
ORGANISASI
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Universiti Teknologi Petronas.

Halaman-halaman

MASTIC sentiasa bersedia untuk memberi perkhidmatan maklumat STI yang berkualiti dan melaksanakan penambahbaikan serta menambah nilai perkhidmatan secara berterusan yang menjangkaui kepuasan pelanggan

Hubungi Kami

Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)

Aras 4, Blok C5, Kompleks C

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62662 Putrajaya, Malaysia

  Talian Terus: (603) 8885 8038

  Talian Utama: (603) 8885 8000

  Faks: (603) 8889 2980

  E-mel: mastic@mastic.gov.my

Layout Style

Page width: 1170px

Header

Direction

Predefined Colors

Background

Kod QR

QR Code for https://mastic.mosti.gov.my/ms/insentif-sti-penerima-anugerah/direktori-penerima-anugerah
  • Jumlah Pelawat: 1760319